Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

AQUAPLUS DOO

generalni zastupnik

SCHOMBURG GmbH

za teritoriju Srbije

PREPORUKE NAŠIH KUPACA

HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Detaljnije >>

Podelite sa prijateljima

MALTERI ZA PODLIVANJE I ZALIVANJE


 

ASOCRET-VK30 (INDUCRET-VK30)

Tečna ispuna na mineralnoj bazi

Osobine:
INDUCRET-VK 30 je tečni malter na mineralnoj bazi sa sledećim karakteristikama:
● Na cementnoj bazi
● Bez hlorida
● Može da se pumpa
● Jednostavan za korišćenje na niskim temperaturama
● Tečan
● Ne puca
● Otporan na mraz i soli
● Vodonepropustan
● Otporan na ulja i goriva
● Ima nizak sadržaj horma u skladu sa TRGS 613
● Kratkotrajno podnosi temperature do +200ºC
● Dugoročno podnosi temperature do +120ºC
INDUCRET-VK 30 obezbeđuje jaku adhezionu vezu sa betonskim i asfaltnim podlogama.

Područja primene:
INDUCRET-VK 30 se koristi kao adheziona ispuna za ispunjavanje otvora dubine od 5 do 60 mm, npr. za nalivanje ili fugovanje:


● kamenih ivičnjaka
● prefabrikovanih betonskih elemenata
● čeličnih i betonskih oslonaca
● temelja mašina
● generatora/kompresora i ostalih uređaja izloženih visokom sadržaju vibracija
● kranskih šina


Dalje, koristi se za zalivanje:
● udubljenja i zglobova u betonu
● čeličnih limova i profila u betonu
● zavrtnjeva za sidrenje.


 

ASOCRET-VK100 (INDUCRET-VK100)

Malter za podlivanje i zalivanje na mineralnoj bazi

Osobine:
INDUCRET-VK 100 je:
● Na cementnoj bazi
● Bez hlorida
● Mogućnost ugradnje mašinskim putem
● Jednostavan za korišćenje na niskim temperaturama
● Tečan
● Visokih mehaničkih karakteristika
● Otporan na mraz i soli
● Vodonepropustan
● Otporan na ulja i goriva
● Ima nizak sadržaj hroma u skaldu sa TRGS 613
● Kratkotrajno podnosi temperature do +200ºC INDUCRET-VK 100 obezbeđuje jaku adhezionu vezu sa betonskim i asfaltnim podlogama.

Područja primene:
INDUCRET-VK 100 se koristi kao adheziona ispuna za ispunjavanje otvora dubine do 100
mm, npr za nalivanje i podlivanja spojeva:
● kamenitih ivičnjaka
● prefabrikovanih betonskih elemenata
● čeličnih i betonskih oslonaca
● temelja mašina
● generatora/kompresora i ostalih uređajaizloženih visokom sadržaju vibracija
● kranskih šina
Dalje, koristi se za zalivanje:
● u betonu
● čeličnih limova i profila u betonu
● zavrtnjeva za sidrenje